Limbisch systeem

Het limbisch systeem

Het limbisch systeem wordt ook weleens  “de emotionele hersenen” genoemd. Het limbisch systeem ligt aan het einde van de hersenstam. Dit systeem is verantwoordelijk voor al onze emoties en de uiterlijke (lichamelijke) reacties hiervan. Het is één van de oudste delen van het brein. Alle informatie vanuit de zintuigen (waaronder pijn) van buiten en binnen het lichaam, wordt hier gefilterd, beoordeeld en opgeslagen.

 

 

 

 

 

 

 

Na de filtering en beoordeling worden impulsen gestuurd naar bepaalde gebieden van het centrale zenuwenstelsel(CZS). Het centrale zenuwstelsel loopt van de hersenen door de ruggengraat en vandaar gaat het naar het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel vormt de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel en het lichaam. Het zorgt ervoor dat informatie van de organen, zintuigen en spieren bij het centrale zenuwstelsel komt. Het ontspannen van het centrale zenuwstelsel remt de activiteit van het limbische systeem en het autonome zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat stress (door angst, onzekerheid, frustratie of irritatie enz.) afneemt.

De filtering

Als er een (emotioneel) trauma gebeurd zal het zenuwstelsel bepaalde zaken filteren. Sommige zaken worden na enkele dagen verwijderd. Dat zijn de dingen niet meer nodig zijn om te bewaren. Maar als bepaalde trauma’s te heftig zijn, continue stress situaties, of gebeurtenissen op zeer jonge leeftijd of er gebeuren teveel (emotionele) trauma’s achter elkaar, dan raakt het zenuwstelsel als ware overspoeld. Het zenuwstelsel kan dan niet meer goed verwerken en zal dan alle traumatische ervaringen opslaan zonder filtering. Zo kan door een bepaalde geur, beeld, emotie, geluid enz. een bepaald gevoel van een trauma uit het verleden weer oproepen. Het cognitieve brein zal de reactie van een uitwerking van een traumatische ervaring (angst, pijn, vluchten ect.) controleren. Maar de emoties zullen blijven bestaan in het “emotionele brein”.

Wat als het limbisch systeem overbelast is

Als het limbisch systeem is overbelast kan dit gevolgen hebben op het hormonale systeem. Het gedrag kan hierdoor (extreem) veranderen. Ook kan het invloed hebben op de eetlust van het paard. Het vermogen om honger of het gevoel van verzadiging kan verminderd zijn. Trauma of te vaak en te heftige stress zorgen ervoor dat de prefrontale cortex niet meer goed reageert op de processen in de amygdala en de hippocampus. De amygdala en hippocampus nemen het over van de prefrontale cortex. De prefrontale cortex heeft hier normaal de “leiding”. Is dit verstoord dan zal dit leiden tot o.a. depressie, burnout of angststoornissen.

Enkele punten waar het limbisch systeem invloed op kan hebben:

 • Gedrag
 • Emoties
 • Angst
 • Stress
 • Hormonen
 • Boosheid / woede
 • Motivatie
 • Lange termijn geheugen
 • Emotioneel geheugen
 • Leerprocessen
 • Lichaamstemperatuur
 • Eetgedrag