Het kaakgewricht TMJ

Kaakgewricht

TMJ (temporo mandibulair joint) disfunctie is waarschijnlijk één van de meest onbekende problemen, maars waar wel veel paarden tegenwoordig last van hebben. Kaakgewricht pijn, kan leiden tot onevenwichtigheden in de houding die andere gewrichten in het lichaam belasten. Onbalans en pijn in dit gewricht kunnen TMJ disfunctie worden. TMJ problemen kunnen leiden tot maagzweren (spanning op kaakgewricht, kan kauwbewegingen verminderen), koliek, kreupelheid en prestatieproblemen, headshaking, om er maar een paar te noemen.

TMJ kaakgewricht paard
Kaakgewricht TMJ

Het temporomandibulair gewricht (TMJ) is waar de onderkaak verbindt met het temporale bot en is misschien wel het meest gecompliceerde gewricht van het paard is. Dit gewricht ligt het dichtstbij de hersenen en hersenstam. Het TMJ is complex door de vele aanhechtingen aan spieren, de zenuwen die er lopen en de connectie met de oren. Het Tongbeen (Hyoid) is aan het TMJ aanhecht. De TMJ is dus sterk geïnnerveerd (met zenuwen) en is omgeven door structuren die het evenwicht en de zintuiglijke waarnemingen van het paard bepalen.

 

Kaakgewricht neurologie en biomechanica 

De kwaliteit van feedback in het zenuwstelsel wordt beïnvloed door de gezondheid van dit gewricht. Het beinvloed dus de neurologie en ook de biomechanica van het paard. Het kaakgewricht hangt ook weer samen met het tongbeen (hyoid) dat weer een directe verbinding maakt met de schouders d.m.v. de musculus omohyoideus en via spierketens ook verbonden zijn met de achterhand van het paard. Je kunt je dus wel voorstellen dat het tongbeen, tong en kaakgewricht veel invloed hebben op de beweging van het voorbeen. Maar ook is er veel invloed op de neurologie.

Kaakgewricht paard
Kaakgewricht TMJ

 

 

Functie kaakgewricht

De TMJ heeft twee belangrijke functies, kauwen (onderkaak) en balans (temporaal bot). Elke verandering in beweging van de kaak, zal verandering in het gewricht veroorzaken. De spieren en ligamenten geassocieerd met kauwen (kauwen), deze hechten zich ook aan andere belangrijke botten in de schedel. Dus wanneer een paard niet correct kauwt, zal dit spierspanning veroorzaken die aan de botten in de schedel zal trekken. Door spanning trekken spieren samen. Het belangrijkste is het bot waarin de hersenen rusten, het sphenoidale bot genoemd. Daarom kan TMJ disfunctie het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, waardoor er een hele reeks problemen kan worden veroorzaakt. Vaak worden deze problemen niet herkent, waardoor klachten blijven bestaan en er nog meer blessures volgen. Een ander belang van TMJ is de relatie met c1 (atlas) en c2 (axis). De TMJ beïnvloedt de mobiliteit van de nek en de nek beïnvloedt de mobiliteit van de TMJ.

Kaakgewricht paard TMJ
Kaakgewricht TMJ

 

Emotie en kaakgewricht

Er is ook een spiritueel en emotioneel aspect met de TMJ. De kaak is het meest emotioneel geïnvesteerde bot. Veel emoties worden weerspiegeld in
onderkaakbewegingen, zoals woede, stress, vrede, kalmte, enz. Dit zie je ook bij mensen. Denk maar aan tanden op elkaar drukken of tandenknarsen. Dus, kortom, de TMJ kan worden gekoppeld aan psychische en fysieke problemen, interne onevenwichtigheden in het lichaam en lichaamscompensaties, vanwege het feit dat het zenuwstelsel is geassocieerd met dit gevoelige gewricht.

De TMJ is ook een structuur die deel uitmaakt van een systeem (stomatognatisch systeem) dat in harmonie werkt om verschillende functionele taken uit te voeren. Deze structuren bevinden zich vanaf de nek en hechten aan het cervicale gebied van het ruggenmerg via spierketens. Daarom zien we vaak ook problemen in het bekken met TMJ problemen. Waar het hoofd gaat, gaat het lichaam. Daarom beperken beperkingen in TMJ hoofd en nekmobiliteit, wat de beweging van de ribbenkast en bekkenmobiliteit beperkt.

Paardentandarts

Het is belangrijk om het paard 1 a 2 keer per jaar door de paardentandarts te laten nakijken.Als snijtanden niet goed zijn uitgebalanceerd wordt de TMJ meer belast, wat pijn en ongemak veroorzaakt. Andersom kan het ook door spanning op het kaakgewricht, dat tanden niet goed uitgebalanceerd zijn, doordat er niet gelijkmatig wordt gekauwd. Het vinden van een goede tandarts die de mond in evenwicht houdt is cruciaal voor de gezondheid van het kaakgewricht. Maar een goede tandheelkunde alleen is niet het enige antwoord. Zodra de mond in balans is, zal het verlichten van spierspanning en het herstellen van het schedelritme net zo belangrijk zijn. Hiervoor kan je het beste een Cranio Sacraal therapeut inschakelen.

Een aantal oorzaken van TMJ-problemen zijn o.a. hangen aan halster, hoofdtrauma’s, vallen, strakke neusriem, onjuiste training, spanning door klem tandarts, gebitproblemen enz. Je kan TMJ herkennen aan o.a. gevoelige kaakgewricht, beperkte schouderbeweging, ongelijk afslijten van gebit, verminderde eetlust, verteringsproblemen, maagzweren, bekkenproblemen, gevoelig aan één of beide oren, gevoelig bij de kaak, gevoelige oren, temporale spieren ongelijk ontwikkeld, moeite met stelling aannemen, kantelen hoofd, hoofdpijn enz.

Blog TMJ problemen herkennen

 

Afspraak maken